Produkcja roślinna

Produkcja roślinna w gospodarstwie AGRO-JET opiera się na uprawie zbóż, głównie: pszenicy, owsa, żyta, jęczmienia, a także rzepaku oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę dla naszego bydła. Zdecydowana większość płodów zostaje sprzedana, a reszta stanowi paszę dla naszych zwierząt. Dbając o najwyższą jakość naszych zbóż prowadzimy systematyczną kontrolę właściwości fizykochemicznych naszych gleb, co zapewnia roślinom optymalne warunki rozwoju. Dzięki uprawie zbóż mamy do dyspozycji słomę, jakże potrzebną naszemu stadu. Źródłem siana z kolei jest pokaźna ilość łąk, które w odpowiednim czasie są koszone.