O firmie

W świecie hodowców i plantatorów,
spółka AGRO-JET istnieje i funkcjonuje od 2001 roku.
Gospodarstwo nasze obejmuje ok. 850 ha ziem, w tym ok. 650 ha gruntów ornych oraz 150 ha łąk i pastwisk. Produkcja zwierzęca opiera się głównie na chowie i hodowli bydła mięsnego – imponującej rasy Limousine. Dodatkową chlubą spółki AGRO-JET jest nieliczna, ale imponująca hodowla koni rasy fryzyjskiej, jak również coraz większe stadko rzadko spotykanych w Polsce koni rasy kladrubskiej, które to są traktowane jako zabytek narodowy Czech, skąd się wywodzą.  Oprócz tego niedawno dołączyło do nas małe stadko kózek, jak również – alpak – przesympatycznych, wełnistych zwierząt.